Ала-Тоо 24

телепрограмма Ала-Тоо 24 на 1 июня 2024 г.

05:00 World News

05:10 Kiziktar dүinesү

05:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

05:45 World News

05:55 Ролик

06:00 Жаңылыктар

06:10 It is interesting

06:20 News

06:40 Kiziktar dүinesү

06:50 Ролик

07:00 Жаңылыктар

07:10 It is interesting

07:20 News

07:30 Биздин өндүрүш

07:40 Жаңылыктар

07:50 Ролик

08:00 News

08:10 Ролик

08:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

08:40 Жаңылыктар

08:50 Kiziktar dүinesү

09:00 М/ф «Ден-соолукта болуңуз»

09:10 Ролик

09:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

09:40 Ролик

09:45 It is interesting

09:55 Из калтырган инсандар

10:00 News

10:10 Ролик

10:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

10:40 Жаңылыктар

10:50 Ролик

11:00 Эл дөөлөтү-эмгек

11:10 Ролик

11:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

11:40 Жаңылыктар

11:50 World News

12:00 News

12:10 Ролик

12:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

12:40 It is interesting

12:50 Жаңылыктар

13:00 World News

13:10 Ролик

13:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

13:40 News

13:50 It is interesting

14:00 Жаңылыктар

14:10 Ролик

14:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

14:40 Ролик

14:45 News

15:00 World News

15:10 Ала-Тоо. Прямая трансляция

15:35 Kiziktar dүinesү

15:45 News

15:55 Ролик

16:00 Өнүгүүгө карай

16:30 Аспекты безопасности

16:40 Жаратман

16:50 Ролик

17:00 Kiziktar dүinesү

17:10 Жаңылыктар

17:20 It is interesting

17:30 World News

17:40 Kiziktar dүinesү

17:50 Из калтырган инсандар

17:52 Ролик

18:00 Week results

18:55 Ролик

19:00 Kiziktar dүinesү

19:10 World News

19:35 Жаратман

19:45 Жаңылыктар

19:55 Ролик

20:00 World News

20:10 It is interesting

20:20 News

20:30 Ролик

20:35 World News

20:45 Kiziktar dүinesү

20:55 Ролик

21:00 Week results

21:55 Ролик

22:00 It is interesting

22:10 World News

22:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

22:30 News

22:40 Ролик

22:50 Жаңылыктар

23:00 Ролик

23:10 It is interesting

23:20 News

23:30 Ролик

23:35 Kiziktar dүinesү

23:45 World News

23:55 Ролик

00:00 Week results

00:55 Ролик

01:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

01:25 It is interesting

01:35 Ролик

01:45 News

01:55 Ролик

02:00 Week results

02:55 Ролик

03:00 World News

03:10 It is interesting

03:20 World News

03:40 Жаңылыктар

03:50 Kiziktar dүinesү

03:58 Гимн

04:00 Kundarek

04:10 Week results

Вернуться наверх