Ала-Тоо 24

телепрограмма Ала-Тоо 24 на 31 мая 2024 г.

05:00 News

05:10 It is interesting

05:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

05:45 World News

05:55 Ролик

06:00 Жаңылыктар

06:10 Ролик

06:15 It is interesting

06:25 Бизде

06:35 Ролик

06:45 World News

06:55 Ролик

07:00 Жаңылыктар

07:10 The weather

07:15 Ролик

07:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

07:45 Kiziktar dүinesү

07:55 Ролик

08:00 News

08:10 Ролик

08:15 Өнүгүүгө карай

08:20 Абактагы тагдырлар

08:30 Жаңылыктар

08:40 Special report

08:50 Ролик

09:00 World News

09:10 Ролик

09:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

09:45 It is interesting

09:55 Из калтырган инсандар

09:57 Ролик

10:00 Жаңылыктар

10:10 Ролик

10:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

10:45 News

10:55 Ролик

11:00 World News

11:10 Ролик

11:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

11:45 Жаңылыктар

11:55 Ролик

12:00 News

12:10 Ролик

12:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

12:45 Ролик

12:50 News (digest)

13:00 Манилүү маек

13:20 News

13:30 Kiziktar dүinesү

13:40 World News

13:50 Ролик

14:00 Жаңылыктар

14:10 Ролик

14:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

14:45 It is interesting

14:55 Ролик

15:00 World News

15:10 Kiziktar dүinesү

15:20 Ролик

15:30 Ala-Too Information Program

16:00 Санарип Кыргызстан

16:10 Жаратман

16:20 Жаңылыктар

16:30 Kiziktar dүinesү

16:40 News

16:50 Ролик

17:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

17:25 Ролик

17:30 It is interesting

17:40 Kiziktar dүinesү

17:50 Из калтырган инсандар

17:52 Ролик

18:00 Ala-Too Information Program

18:40 Ролик

18:50 World News

19:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

19:25 Ролик

19:30 Ala-Too Information Program

20:00 Ролик

20:10 World News

20:20 It is interesting

20:30 World News

20:40 Kiziktar dүinesү

20:50 Ролик

21:00 Ala-Too Information Program

21:40 Ролик

21:50 It is interesting

22:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

22:25 News

22:35 Ролик

22:45 Жаңылыктар

22:55 Без комментариев

23:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

23:25 Kiziktar dүinesү

23:35 Ролик

23:40 News

00:00 Ala-Too Information Program

00:30 Ролик

00:40 Жаңылыктар

00:50 It is interesting

01:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

01:25 News

01:35 Kiziktar dүinesү

01:45 World News

01:55 Ролик

02:00 Ala-Too Information Program

02:40 Kiziktar dүinesү

02:50 Ролик

03:00 News

03:15 It is interesting

03:25 World News

03:35 Жаңылыктар

03:55 Ролик

03:58 Гимн

04:00 Kundarek

04:10 World News

04:20 Ролик

04:30 Ала-Тоо. Прямая трансляция

04:55 Ролик

Вернуться наверх