Ала-Тоо 24

телепрограмма Ала-Тоо 24 на 26 мая 2024 г.

05:10 Weather

05:15 World News

05:30 News

05:50 It is interesting

06:00 Жаңылыктар

06:10 Өнүгүүгө карай

06:40 World News

06:50 Ролик

07:00 Жаңылыктар

07:10 Kiziktar dүinesү

07:20 Абактагы тагдырлар

07:30 Ала-Тоо. Прямая трансляция

07:55 Ролик

08:00 News

08:10 Ролик

08:15 Жаңылыктар

08:25 Ала-Тоо. Прямая трансляция

08:50 World News

09:00 Жаратман

09:10 Ала-Тоо. Прямая трансляция

09:35 Kiziktar dүinesү

09:40 Жаңылыктар

09:50 Ролик

10:00 News

10:10 It is interesting

10:20 Мировой новости

10:30 Ролик

10:40 Жаңылыктар

10:50 Ролик

11:00 World News

11:10 It is interesting

11:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

11:50 Мировой новости

12:00 News

12:10 Ролик

12:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

12:45 Жаңылыктар

12:55 Ролик

13:00 World News

13:10 Ролик

13:15 Ала-Тоо. Прямая трансляция

13:40 It is interesting

13:50 Ролик

14:00 Жаңылыктар

14:10 Ролик

14:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

14:45 It is interesting

14:55 Ролик

15:00 News

15:10 Kiziktar dүinesү

15:20 Ролик

15:30 Ала-Тоо. Прямая трансляция

15:55 Ролик

16:00 It is interesting

16:10 Жаңылыктар

16:20 Ала-Тоо. Прямая трансляция

16:45 World News

16:55 Ролик

17:00 Президент Жапаров

17:20 Ролик

17:30 Sport time

17:55 Из калтырган инсандар

17:57 Ролик

18:00 Jumakayrık

18:55 Ролик

19:00 Kiziktar dүinesү

19:10 Ала-Тоо. Прямая трансляция

19:35 Ролик

19:45 Жаңылыктар

20:00 Ролик

20:10 Kiziktar dүinesү

20:20 News

20:30 Ролик

20:40 World News

20:50 Жаңы 2024-жылыңыздар менен!

21:00 Jumakayrık

21:55 Ролик

22:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

22:25 News

22:35 Ролик

22:45 Жаңылыктар

22:55 Без комментариев

23:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

23:25 It is interesting

23:35 Ролик

23:45 News

23:55 Ролик

00:00 Jumakayrık

00:55 Ролик

01:00 Ала-Тоо. Прямая трансляция

01:25 It is interesting

01:35 Kiziktar dүinesү

01:45 News

01:55 Ролик

02:00 Jumakayrık

02:55 Ролик

03:00 Жаңылыктар

03:10 World News

03:20 World News

03:30 Special report

03:40 Kiziktar dүinesү

03:50 Ролик

Вернуться наверх