LNK Lietuva

телепрограмма LNK Lietuva

05:25 Programos pabaiga (12+)

06:30 Balta - meilės spalva (88) (12+)

07:00 Balta - meilės spalva (89) (12+)

07:30 Balta - meilės spalva (90) (12+)

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (118) (12+)

09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (119) (12+)

10:00 Du gyvenimai (10) (12+)

11:10 PREMJERA Keičiu žmoną (2) (12+)

12:10 Būrėja (100) (12+)

12:45 Būrėja (101) (12+)

13:20 Turtuolė varguolė (6) (12+)

14:30 Uždraustas vaisius (91) (12+)

15:30 Uždraustas vaisius (92) (12+)

16:35 Labas vakaras, Lietuva (12+)

18:30 Žinios (12+)

19:20 Sportas (12+)

19:27 Orai (12+)

19:30 Stebuklas (43) (12+)

20:30 Turtuolė varguolė (7) (12+)

21:30 Žinios (12+)

22:20 Sportas (12+)

22:27 Orai (12+)

22:30 VAKARO SEANSAS Viešpatavimas (12+)

00:50 Strėlė (22) (12+)

01:50 Šalta naktis (12+)

03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (118) (12+)

04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (119) (12+)

04:50 Du gyvenimai (10) (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх