LNK Lietuva

телепрограмма LNK Lietuva

06:30 Svaragini. Amžina draugystė (320) (12+)

07:00 Svaragini. Amžina draugystė (321) (12+)

07:30 Svaragini. Amžina draugystė (322) (12+)

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (157) (12+)

09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (158) (12+)

10:00 Kalnietis (49) (12+)

11:00 Širdele mano (94) (12+)

12:10 Širdele mano (95) (12+)

13:20 Turtuolė varguolė (8) (12+)

14:30 Uždraustas vaisius (5) (12+)

15:30 Mano namai - mano likimas (73) (12+)

16:35 Labas vakaras, Lietuva (12+)

18:30 Žinios (12+)

19:20 Sportas (12+)

19:27 Orai (12+)

19:30 KK2 (12+)

20:00 Nuo... Iki... (12+)

21:00 Rimti reikalai 3 (114) (12+)

21:30 Žinios (12+)

22:20 Sportas (12+)

22:27 Orai (12+)

22:28 Telefoninė loterija 1634 (12+)

22:30 VAKARO SEANSAS Nakties įstatymai (12+)

01:00 Strėlė (15) (12+)

01:55 Robotas policininkas (12+)

03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (157) (12+)

04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (158) (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх