Lietuvos rytas TV

телепрограмма Lietuvos rytas TV

05:00 Alfa taškas (12+)

05:25 Partizanų keliais (12+)

05:50 Reali mistika (12+)

06:29 Programa (12+)

06:30 Nauja diena (12+)

07:30 Alfa taškas (12+)

08:00 Laikykitės ten (12+)

09:00 Lietuvos miestai (12+)

10:00 Netikėtas teisingumas (12+)

11:00 Vieno nusikaltimo istorija (12+)

12:00 Žiedas su rubinu (12+)

13:00 TV parduotuvė (12+)

13:15 Tiek žinių (12+)

13:30 Alfa taškas (12+)

14:00 Nauja diena (12+)

15:00 Teisingumo agentai (12+)

16:00 Reali mistika (12+)

17:00 Reporteris (12+)

17:20 Sportas (12+)

17:30 Alfa taškas (12+)

18:00 Laikykitės ten pokalbiai (12+)

19:00 Reporteris (12+)

19:20 Sportas (12+)

19:30 Vieno nusikaltimo istorija (12+)

20:30 Alfa taškas (12+)

21:00 Reporteris (12+)

21:20 Sportas (12+)

21:30 Reali mistika (12+)

22:30 Žiedas su rubinu (12+)

23:30 Reporteris (12+)

23:50 Sportas (12+)

00:00 Alfa taškas (12+)

00:30 Laikykitės ten pokalbiai (12+)

01:30 Teisingumo agentai (12+)

02:30 Žiedas su rubinu (12+)

03:30 Vieno nusikaltimo istorija (12+)

04:20 Laikykitės ten pokalbiai (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх