LRT Televizija Lietuva

телепрограмма LRT Televizija Lietuva

06:15 Ponių rojus (12+)

07:00 Lietuvos Respublikos himnas (12+)

07:02 Labas rytas, Lietuva (12+)

07:30 Žinios. Orai (12+)

07:37 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:00 Žinios. Orai. Sportas (12+)

08:10 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

08:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

09:00 Žinios. Orai (12+)

09:07 Labas rytas, Lietuva (12+)

09:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

09:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

10:00 Alpių detektyvai (12+)

10:45 Miuncheno kriminalinė policija (12+)

11:35 Tarnauti ir ginti (12+)

12:30 Kas ir kodėl? (12+)

13:00 Savaitė (12+)

14:00 Beatos virtuvė (12+)

15:00 Žinios. Orai (12+)

15:20 Laba diena, Lietuva (12+)

16:00 Žinios. Orai (12+)

16:15 Laba diena, Lietuva (12+)

16:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge (12+)

17:40 Kalnų daktaras (12+)

18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (12+)

19:00 Kas ir kodėl? (12+)

19:30 Klauskite daktaro (12+)

20:30 Daiktų istorijos (12+)

21:30 Panorama (12+)

22:00 Dienos tema (12+)

22:20 Sportas. Orai (12+)

22:30 LRT forumas (12+)

23:30 Dviračio žinios (12+)

00:00 Užkluptas (12+)

00:50 Alpių detektyvai (12+)

01:35 Išpažinimai (12+)

02:05 Klauskite daktaro (12+)

03:00 LRT radijo žinios (12+)

03:05 Daiktų istorijos (12+)

04:00 Panorama (12+)

04:30 Dienos tema (12+)

04:50 Sportas. Orai (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх