LRT Televizija Lietuva

телепрограмма LRT Televizija Lietuva

05:15 Ponių rojus (12+)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas (12+)

06:02 Labas rytas, Lietuva (12+)

06:30 Žinios. Orai (12+)

06:37 Labas rytas, Lietuva (12+)

07:00 Žinios. Orai. Sportas (12+)

07:10 Labas rytas, Lietuva (12+)

07:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

07:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:00 Žinios. Orai (12+)

08:07 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

08:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

09:00 Įstatymas ir tvarka (12+)

09:45 Miuncheno kriminalinė policija (12+)

10:30 Tarnauti ir ginti (12+)

11:30 Kas ir kodėl? (12+)

12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa (12+)

13:00 Įdomiosios atostogos (12+)

14:00 Žinios. Orai (12+)

14:20 Laba diena, Lietuva (12+)

15:00 Žinios. Orai (12+)

15:15 Laba diena, Lietuva (12+)

16:00 Žinios. Orai (12+)

16:20 Kaip atsiranda daiktai (12+)

16:45 Kalnų daktaras (12+)

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (12+)

18:00 Kas ir kodėl? (12+)

18:30 Širdyje lietuvis (12+)

19:30 Istorijos perimetrai (12+)

20:30 Panorama (12+)

21:00 Dienos tema (12+)

21:20 Sportas. Orai (12+)

21:30 Dviračio žinios (12+)

22:00 Rožės vardas (12+)

22:55 Skyrybų vadovas draugėms 4 (12+)

23:40 Įstatymas ir tvarka (12+)

00:30 Euromaxx (12+)

01:00 LRT radijo žinios (12+)

01:05 Širdyje lietuvis (12+)

02:00 LRT radijo žinios (12+)

02:05 Istorijos perimetrai (12+)

03:00 Panorama (12+)

03:30 Dienos tema (12+)

03:50 Sportas. Orai (12+)

04:00 Įdomiosios atostogos (12+)

04:55 Kaip atsiranda daiktai (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх