LRT Televizija Lietuva

телепрограмма LRT Televizija Lietuva

05:15 Ponių rojus (12+)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas (12+)

06:02 Labas rytas, Lietuva (12+)

06:30 Žinios. Orai (12+)

06:37 Labas rytas, Lietuva (12+)

07:00 Žinios. Orai. Sportas (12+)

07:10 Labas rytas, Lietuva (12+)

07:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

07:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:00 Žinios. Orai (12+)

08:07 Labas rytas, Lietuva (12+)

08:30 Žinios. Orai. Sportas (12+)

08:40 Labas rytas, Lietuva (12+)

09:00 Įstatymas ir tvarka (12+)

09:45 Miuncheno kriminalinė policija (12+)

10:35 Servir y proteger (12+)

11:30 Kas ir kodėl? (12+)

12:00 Savaitė (12+)

13:00 Beatos virtuvė (12+)

14:00 Žinios. Orai (12+)

14:20 Laba diena, Lietuva (12+)

15:00 Žinios. Orai (12+)

15:15 Laba diena, Lietuva (12+)

16:00 Žinios. Orai (12+)

16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (12+)

16:40 Kalnų daktaras (12+)

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (12+)

18:00 Kas ir kodėl? (12+)

18:30 Klauskite daktaro (12+)

19:30 Daiktų istorijos (12+)

20:30 Panorama (12+)

21:00 Dienos tema (12+)

21:20 Sportas. Orai (12+)

21:30 LRT forumas (12+)

22:30 Dviračio žinios (12+)

23:00 Laukiniai Vakarai prie molo (12+)

23:45 Įstatymas ir tvarka (12+)

00:30 Išpažinimai (12+)

01:00 LRT radijo žinios (12+)

01:05 Klauskite daktaro (12+)

02:00 LRT radijo žinios (12+)

02:05 Daiktų istorijos (12+)

03:00 Panorama (12+)

03:30 Dienos tema (12+)

03:50 Sportas. Orai (12+)

04:00 LRT radijo žinios (12+)

04:05 LRT forumas (12+)

04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх