Dzūkijos TV

телепрограмма Dzūkijos TV

05:00 Kaimo akademija (12+)

05:20 Mažos mūsų pergalės (12+)

05:29 Programa (12+)

05:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu (12+)

06:00 Bušido ringas. BUSHIDO KOK (12+)

06:30 Vantos lapas (12+)

07:00 Kaimo akademija (12+)

07:30 Mūsų gyvūnai (12+)

08:00 Eko virusas (12+)

08:30 Inovacijų DNR (12+)

09:00 24/7 (12+)

10:00 Vieno nusikaltimo istorija (12+)

11:00 Žiedas su rubinu (12+)

12:00 TV parduotuvė (12+)

12:15 Mokslo ritmu (12+)

12:30 Kaimo akademija (12+)

13:00 Nauja diena (12+)

14:00 Teisingumo agentai (12+)

15:00 Reali mistika (12+)

16:00 Reporteris (12+)

16:20 Sportas (12+)

16:28 Orai (12+)

16:30 Alfa taškas (12+)

17:00 Laisvės TV valanda (12+)

18:00 Pasakėlės (12+)

18:15 Paskutinė instancija (12+)

19:00 Žinios (12+)

19:15 Sportas (12+)

19:18 Orai (12+)

19:20 Tai – Sportas (12+)

19:45 Pasakadienis (12+)

20:00 Žinios (12+)

20:15 Sportas (12+)

20:18 Orai (12+)

20:20 Dainuok, Dzūkija (12+)

21:30 Žiedas su rubinu (12+)

22:30 Reporteris (12+)

22:50 Sportas (12+)

22:58 Orai (12+)

23:00 Alfa taškas (12+)

23:30 Laisvės TV valanda (12+)

00:30 Teisingumo agentai (12+)

01:30 Žiedas su rubinu (12+)

02:20 Vieno nusikaltimo istorija (12+)

03:10 Laisvės TV valanda (12+)

03:50 Alfa taškas (12+)

04:10 Mokslo ritmu (12+)

04:25 Partizanų keliais (12+)

04:50 Reali mistika (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх