BTV Lietuva

телепрограмма BTV Lietuva

07:35 Strėlė (20) (12+)

08:35 Mano virtuvė geriausia (18) (12+)

09:45 Stoties policija (16) (12+)

10:45 Paskutinis faras (6) (12+)

11:40 Mentalistas (11) (12+)

12:40 Atsarginis prezidentas (8) (12+)

13:40 CSI. Majamis (23) (12+)

14:40 Mano virtuvė geriausia (19) (12+)

15:55 Stoties policija (17) (12+)

17:00 Paskutinis faras (7) (12+)

18:00 Info diena (12+)

18:30 Mentalistas (12) (12+)

19:30 Strėlė (21) (12+)

20:30 Atsarginis prezidentas (9) (12+)

21:30 Varom! (8) (12+)

22:00 Atlygis (12+)

00:25 Ties riba į rytojų (12+)

02:35 Didžiojo sprogimo teorija (11) (12+)

03:00 Didžiojo sprogimo teorija (12) (12+)

03:20 CSI. Majamis (23) (12+)

04:05 Programos pabaiga (12+)

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх