Ajara  tv

телепрограмма Ajara tv

07:00 М/с «ანიმაცია»

08:00 დოკუმენტური ფილმი

09:00 მთავარი

09:10 DW პროექტი U

09:35 დოკუმენტური ფილმი

10:10 ერთი დღე სოფელში

11:00 მთავარი

11:20 რაკურსი ევროპისკენ

12:00 Т/с «დიდი შესვენება»

13:00 დოკუმენტური ფილმი

14:00 მთავარი

14:30 Х/ф «ქართული მხატვრული ფილმი»

16:00 ბიზნეს-სტანდარტი

16:30 დოკუმენტური ფილმი

17:00 მთავარი

17:20 პროექტი

18:00 სპორტკლუბი

19:00 მთავარი

20:00 ვახო ხუზმიაშვილის თავისუფალი სივრცე

21:00 სახალხო კონტროლი

21:30 მუს - Own

21:40 Х/ф «ქერათმიანი გოგონა»

23:10 Х/ф «დაუმორჩილებელი»

01:10 რადიო

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх