Ajara  tv

телепрограмма Ajara tv

05:20 პროექტი

05:45 დილის რადიო - FM104.5

07:00 М/с «ანიმაცია»

08:30 დოკუმენტური ფილმი

09:30 Х/ф «ქართული მხატვრული ფილმი»

11:00 მთავარი

11:20 ZOOM

11:50 იმპულსი

12:20 დარტსი

12:30 ეთნოფორი

13:10 საავტორო დოკუმენტური ფილმების ციკლი

14:00 მთავარი

14:20 Х/ф «ფან-ფან ტულპანი»

16:00 დოკუმენტური ფილმი

16:30 რაკურსი ევროპისკენ

17:00 მთავარი

17:20 გასტრო მოყვარული

17:45 დოკუმენტური ფილმი

18:30 Х/ф «მოგზაურის დღიური»

19:00 მთავარი

19:30 მუს - Own

20:00 საავტორო დოკუმენტური ფილმების ციკლი

21:00 ერთი დღე სოფელში

21:40 თეთრი კვადრატი

23:15 Х/ф «შეიკარით ღვედები»

00:50 Х/ф «არქივი»

01:10 დოკუმენტური ფილმი

01:40 მუს - Own

02:10 Х/ф «შეიკარით ღვედები»

04:10 Х/ф «ტელეფონების წკრიალი»

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх