Ajara  tv

телепрограмма Ajara tv

05:30 რადიოს დილა

07:00 М/с «ანიმაცია»

07:30 დილის ტალღა

09:30 დოკუმენტური ფილმი

10:25 ბიბლიოთეკა

11:00 მთავარი

11:20 მე ვარ ფერმერი

12:00 Х/ф «დიდი შესვენება»

13:30 დოკუმენტური ფილმი

14:00 მთავარი

14:30 Х/ф «ქართული მხატვრული ფილმი»

16:00 დოკუმენტური ფილმი

17:00 მთავარი

17:20 ბიომეტრია

18:00 DW პროექტი, «ვიდრე ხვალ»

18:30 სცენა

19:00 მთავარი

20:00 ვახო ხუზმიაშვილის თავისუფალი სივრცე

21:00 Т/с «შერიფი»

22:00 Х/ф «არბიტრაჟი»

23:45 Х/ф «ფრანცი»

01:35 Х/ф «დიდი შესვენება»

03:05 დოკუმენტური ფილმი

04:05 Т/с «შერიფი»

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Вернуться наверх