ОТРК Баластан

телепрограмма ОТРК Баластан

05:28 Сонун ыр

05:30 М/с «Мый- мый Шмяк»

05:54 Данегим

06:56 Шаттан

07:28 Познавайка

08:36 М/с «Мый- мый Шмяк»

09:00 Mult Time

11:13 М/с «Гочан»

13:00 М/с «Развлечеба»

15:02 Концерт, «Талант STAR»

15:32 М/с «Козулар»

15:50 Muz-Time

15:56 Сонун ыр

16:00 Сен мыктысын!

17:00 М/с «Мый- мый Шмяк»

17:22 Кичинекей саякатчылар

17:48 М/с «Керемет көч»

18:15 Muz-Time

18:25 Көркөм окуу

18:30 М/с «Мектеп автобусу Гордон»

18:58 КРнын Гимни

19:00 Балдар үчүн бейпил түн!

03:58 КРнын Гимни

04:00 Көңүлдүү көнүгүү

04:03 Концерт, «Талант STAR»

04:33 М/с «Мектеп автобусу Гордон»

Комментарии

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот

Карлыгач 06 мая 2024 в 05:20

Хочу узнать программу!

Добавить комментарий:

Отметьте что вы не робот