AzTV

телепрограмма AzTV на 23 июня 2024 г.

05:30 Oxuyur Vətən

06:00 Sənədli film

07:00 Üç bucaq

07:30 Orada bir kənd var

08:00 Həftənin mənzərəsi

08:30 Sözün düzü

09:00 Uğur düsturu

09:30 Х/ф «Bədii film»

11:00 AzTV Xəbər

11:30 Х/ф «Kinoman»

13:00 Oralar

13:30 Molla Nəsrəddin

14:00 Х/ф «Döyüşçü»

14:30 Çöl adamı macara axtarışında

15:00 AzTV Xəbər

15:30 Görüş yeri

17:00 Х/ф «Bədii film»

19:00 Həftə. Analitik-informasiya proqramı

21:00 Bir Aztv

22:30 Х/ф «Bədii film»

00:30 Bəşəri nailiyyətlər

01:00 Çöl adamı macara axtarışında

01:30 Х/ф «Döyüşçü»

02:00 Həftə. Analitik-informasiya proqramı

04:00 Görüş yeri

Вернуться наверх