AzTV

телепрограмма AzTV на 29 ноября 2023 г.

05:00 Döyüşçü

05:30 SMG

06:00 Telesəhər

09:00 AzTV Xəbər

09:30 SMG

10:00 Т/с «Quruluş Osman»

11:00 AzTV Xəbər

11:30 Gün başladı

13:00 AzTV Xəbər

13:30 Çöl adamı macara axtarışında. Прямая трансляция

14:00 Əsas məsələ

15:00 AzTV Xəbər

16:00 Çıxışa doğru

17:00 AzTV Xəbər

17:30 Sənədli film

18:00 Region xəbərləri

18:30 Sözümüz imzamızdır

19:00 AzTV Xəbər

20:00 Т/с «Sevginin ünvanı», «Seriyası 5», 5 с.

21:00 Əsas məsələ

22:00 Т/с «Quruluş Osman»

23:00 AzTV Xəbər

23:10 Х/ф «Bədii film»

01:00 AzTV Xəbər

01:15 Çıxışa doğru

02:45 Əsas məsələ

04:00 AzTV Xəbər

04:15 Т/с «Quruluş Osman»

Вернуться наверх