TVC-21

телепрограмма TVC-21 c 5 апреля по 11 апреля 2021 г.

Понедельник, 5 апреля

05:00 Школа профессий

06:00 Sinteza săptăminii

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес

08:30 Ştiri 21

09:00 Жизнь полная радости

09:30 Oameni si povesti

09:50 Sanatate cu stil

10:20 Market Imobile

10:30 Rusia necunoscută

11:00 Teleshopping

11:20 Important

12:50 Ştiri 21

13:20 Настоящее время

14:10 Market Imobile

14:20 Ромб

15:00 Bursa «Lara»

15:30 Teleshopping

15:50 Rusia necunoscută

16:20 Наша американская история

16:50 Market Imobile

17:00 Important

18:00 Т/с «30 Rock», «30 Rock: A One-Time Special»

18:30 Юрист для Вас

19:30 Ştiri 21

20:00 Главное

21:30 Ştiri 21

22:00 Настоящее время

22:30 Ştiri 21

23:00 Important

00:25 Market Imobile

00:30 Человек на карте

01:00 Ştiri 21

01:30 Ромб

02:30 Ştiri 21

03:00 Sector militar

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Sanatate cu stil

Вторник, 6 апреля

05:00 Наша американская история

05:30 Ромб

06:00 Ştiri 21

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Jurnalul copiilor

07:50 Фитнес

08:30 Ştiri 21

09:00 Жизнь полная радости

09:30 Настоящее время

10:30 Market Imobile

10:40 Rusia necunoscută

11:10 Ромб

11:40 Teleshopping

12:00 Главное

13:00 Человек на карте

13:30 Наша американская история

14:00 Market Imobile

14:10 Настоящее время

15:00 Bursa «Lara»

15:30 Teleshopping

15:50 Наша американская история

16:20 Market Imobile

16:30 Rusia necunoscută

17:00 Important

18:00 Т/с «30 Rock», «30 Rock: A One-Time Special»

18:30 Dialogul de seară

19:30 Ştiri 21

20:00 Important

21:30 Ştiri 21

22:00 Настоящее время

22:30 Ştiri 21

23:00 Главное

00:25 Market Imobile

00:30 Sector militar

01:30 Ştiri 21

02:00 Ромб

02:30 Ştiri 21

03:00 Человек на карте

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Настоящее время

Среда, 7 апреля

05:00 Наша американская история

05:30 Ромб

06:00 Ştiri 21

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес

08:30 Ştiri 21

09:00 Жизнь полная радости

09:30 Настоящее время

10:00 В Гaрмонии с собой

10:30 Market Imobile

10:40 Rusia necunoscută

11:10 Ромб

11:40 Teleshopping

12:00 Главное

13:00 Человек на карте

13:30 Fantezia gustului

14:00 Market Imobile

14:10 Настоящее время

15:00 Bursa «Lara»

15:30 Teleshopping

15:50 Наша американская история

16:20 Market Imobile

16:30 Rusia necunoscută

17:00 Important

18:30 Т/с «30 Rock», «30 Rock: A One-Time Special»

19:00 Настоящее время

19:30 Ştiri 21

20:00 Important

21:30 Ştiri 21

22:00 Настоящее время

22:30 Ştiri 21

23:00 Главное

00:25 Market Imobile

00:30 Sector militar

01:30 Ştiri 21

02:00 Ромб

02:30 Ştiri 21

03:00 Человек на карте

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Настоящее время

Четверг, 8 апреля

05:00 Наша американская история

05:30 Ромб

06:00 Ştiri 21

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес

08:30 Ştiri 21

09:00 Жизнь полная радости

09:30 Настоящее время

10:00 Oameni si povesti

10:30 Market Imobile

10:40 Rusia necunoscută

11:10 Ромб

11:40 Teleshopping

12:00 Главное

13:00 Человек на карте

13:30 Наша американская история

14:00 Market Imobile

14:10 Настоящее время

15:00 Bursa «Lara»

15:30 Teleshopping

15:50 Наша американская история

16:20 Market Imobile

16:30 Настоящее время

17:00 Important

18:00 Т/с «30 Rock», «30 Rock: A One-Time Special»

18:30 Настоящее время

19:30 Ştiri 21

20:00 Important

21:30 Ştiri 21

22:00 Настоящее время

22:30 Ştiri 21

23:00 Главное

00:25 Market Imobile

00:30 Sector militar

01:30 Ştiri 21

02:00 Ромб

02:30 Ştiri 21

03:00 Человек на карте

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Настоящее время

Пятница, 9 апреля

05:00 Наша американская история

05:30 Ромб

06:00 Ştiri 21

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес

08:30 Ştiri 21

09:00 Жизнь полная радости

09:30 Fantezia gustului

09:50 Sanatate cu stil

10:20 Market Imobile

10:30 Rusia necunoscută

11:00 Teleshopping

11:20 Important

12:50 Ştiri 21

13:20 Настоящее время

14:10 Market Imobile

14:20 Ромб

15:00 Bursa «Lara»

15:30 Teleshopping

15:50 Rusia necunoscută

16:20 Наша американская история

16:50 Market Imobile

17:00 Important

18:00 Т/с «30 Rock», «30 Rock: A One-Time Special»

18:30 Юрист для Вас

19:30 Ştiri 21

20:00 Главное

21:30 Ştiri 21

22:00 Настоящее время

22:30 Ştiri 21

23:00 Important

00:25 Market Imobile

00:30 Человек на карте

01:00 Ştiri 21

01:30 Ромб

02:30 Ştiri 21

03:00 Sector militar

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Sanatate cu stil

Суббота, 10 апреля

05:00 Наша американская история

05:30 Ромб

06:00 Ştiri 21

06:20 Fantezia gustului

06:50 Market Imobile

07:00 Ştiri 21

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес band

08:10 Sanatate cu stil

08:30 Ştiri 21

09:00 Измени свой мир

09:30 Fantezia gustului

10:00 Oameni si povesti

10:40 Teleshopping

11:00 Настоящее время

12:00 Главное

13:00 Наша американская история

14:00 Юрист для Вас

15:00 Человек на карте

16:00 Sanatate cu stil

16:30 Rusia necunoscută

17:00 Important

18:00 Вечерний разговор

19:00 Sinteza saptaminii

19:30 Настоящее время

20:00 Главное

21:00 Настоящее время

22:00 Sinteza saptaminii

23:00 Important

00:00 Market Imobile

00:30 Человек на карте

01:00 Sinteza saptaminii

01:30 Sector militar

02:30 Ромб

03:00 Наша американская история

04:00 Rusia necunoscută

04:30 Fantezia gustului

Воскресенье, 11 апреля

05:00 Человек на карте

06:00 Important

06:50 Market Imobile

07:00 Sinteza saptaminii

07:30 Staţia de creaţie

07:50 Фитнес band

08:10 Sanatate cu stil

08:30 Sinteza saptaminii

09:00 Благая весть с Риком Реннером

09:30 InTouch

10:00 Jurnalul copiilor

10:40 Teleshopping

11:00 Вечерний разговор

12:00 Sinteza saptaminii

12:30 Ромб

13:00 Наша американская история

14:00 Главное

15:00 Oameni si povesti

15:30 Fantezia gustului

16:00 Sinteza saptaminii

16:30 Фазенда

17:00 Юрист для Вас

18:00 Человек на карте

18:30 Fantezia gustului

19:00 Лицом к людям

20:00 Dialogul de seară

21:00 Sinteza saptaminii

21:30 Ромб

22:00 Настоящее время

23:00 Important

00:00 Market Imobile

00:10 Человек на карте

00:40 Sanatate cu stil

01:10 Наша американская история

02:00 Человек на карте

02:30 Sinteza saptaminii

03:00 Главное

04:00 Dialogul de seară

Вернуться наверх